Bu modülün amacı, konjenital bozukluklarla dünya gelen yenidoğanların ve prematüre bebeklerin ebeveynlerine, tanıyı beklerken veya öğrendikten sonraki ilk günlerde hissettikleri duygular ve problemleriyle başa çıkma konusunda destek sunmaktır.
Bu modül, okuyucunun 0-3 yaş arası bir çocuğun tipik gelişimini ve çeşitli reflekslerini anlamasına yardımcı olacaktır.  Ek olarak, ay ay atipik gelişim de bahsedilmiştir.
Bu modül, yeni doğmuş bir bebeğin fonksiyon bozukluğuna yol açabilecek çeşitli risk faktörleri hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, belirli işlevsel sınırlamaları olan kişilere hitap etmek için kullanılan doğru ve yanlış terimlere vurgu yapar. Ek olarak Modül, engelli yenidoğanlar ve ailelerin sosyal destekleri  için ICF gibi ulusal programlarla ilgili kaynaklara bağlantılar içerir.
Bu modül, birçok engel/bozukluk grubunu ve bunların fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerindeki etkileri hakkında genel bilgi sağlar.
Bu modül, genetik danışmanlık ve genetik ve kromozomal bozukluklardan etkilenen veya risk altında olan çocuklara ve ailelerine danışmanlık süreci hakkında bilgi sağlar.
Bu modül 2 farklı ana başlık içermektedir. Birincisi erken müdahale desteği, ikincisi ise çocuğun terk edilmesinin önlenmesidir.
Bu modülün amacı, sağlık personeli ile doğuştan engelli ve / veya erken doğan bebeklerin ebeveynleri arasındaki iletişimin önemini anlamaktır. Bu modul aile ile verimli bir iletişimin ayrıntılı özelliklerini, tıbbi personel ile iletişimde ebeveynlerin bakış açısını ve beklentilerini, bu durumlarda ebeveynler için “başvurulacak” başa çıkma stratejilerini ve ayrıca neonatal yoğun bakım ünitesi (YYBÜ) söz konusu olduğunda iletişimin özellikleri de dahil olmak üzere sağlık personelinin karşılaşması gereken zorlukları içerir.
Bu modül, farklı ekip üyelerinin multidisipliner ekip içindeki rollerine ve ekibin bireysel üyeleri tarafından sahip olunan ve kullanılan becerilere, bilgilere, deneyimlere ve niteliklere bağlı olarak, danışmanlığa katılımı hakkında bilgi sağlar. Bunlar aynı zamanda sosyal hizmetlerdeki profesyonelleri de içerir.
Şefkat yorgunluğu, bakıcıların mesleki ortamlarında diğer insanlarla ilgili ağrı veya ızdırabı içselleştirdiklerinde geliştirebilecekleri bir sendromdur.
Bu modül, mentörlüğü, prematüre bebeklerin ve doğuştan engelli çocukların aileleriyle iletişim ve etkileşimlerinde profesyonelleri desteklemek için bir araç olarak tanıtmaktadır.