Het doel van deze module is het bieden van ondersteuning bij het omgaan met emoties en problemen aan ouders van kinderen met een aangeboren beperking of die te vroeg geboren zijn, in de eerste dagen na het leren over de diagnose of tijdens het wachten op de diagnose.
Deze module zal de lezer helpen om de typische ontwikkeling te begrijpen, evenals verschillende reflexen, maand na maand voor een kind van 0-3 jaar. Daarnaast kijken we ook naar de atypische ontwikkeling van maand tot maand.
Deze module geeft informatie over de verschillende risicofactoren die kunnen leiden tot de beperking van een pasgeborene. Het legt ook de nadruk op de juiste en onjuiste termen die gebruikt worden om personen met bepaalde functionele beperkingen aan te spreken. Daarnaast bevat de module links naar nuttige hulpmiddelen zoals ICF, nationale programma's voor sociale ondersteuning van gezinnen en hun pasgeborenen met een beperking.
Deze module geeft algemene informatie over verschillende groepen van invaliditeits/stoornissen en hun impact op de fysieke, cognitieve en psychologische ontwikkeling van het individu.
Deze module geeft informatie over genetische counseling en het proces van het adviseren van kinderen en hun families die getroffen zijn door of het risico lopen op genetische en chromosomale aandoeningen.
Deze module bevat 2 verschillende hoofdonderwerpen. De eerste is de ondersteuning bij vroegtijdige interventie en de tweede is het voorkomen van het in de steek laten van kinderen.
Het doel van deze module is het begrijpen van het belang van communicatie tussen de medische staf en de ouders van de pasgeborenen met een aangeboren handicap en/of te vroeg geborene. Het bevat de gedetailleerde kenmerken van een efficiënte communicatie met het gezin, het perspectief en de verwachtingen van de ouders in de communicatie met de medische staf, de copingstrategieën die de "go to" zijn voor ouders in deze situaties, de uitdagingen waar de medische staf mee te maken heeft en ook de bijzonderheden van de communicatie als het gaat om neonatale intensive care unit (NICU).
Deze module geeft informatie over de betrokkenheid van verschillende medewerkers bij de begeleiding, afhankelijk van hun rol binnen het multidisciplinaire team en de vaardigheden, kennis, ervaring en kwalificaties van de individuele leden van het team. Hieronder vallen ook professionals van de sociale diensten.
Mededogensmoeheid is een syndroom dat zorgverleners kunnen ontwikkelen wanneer ze pijn of angst in verband met andere mensen in hun professionele omgeving internaliseren.
Deze module introduceert mentorschap als een instrument om professionals te ondersteunen in hun communicatie en interactie met gezinnen van premature baby's en kinderen met een aangeboren handicap.